ساخت ، نصب و راه اندازی

شرکت پایا پرتو سپاهان با سابقه ساخت ، نصب و راه اندازی در پروژه‌های صنعتی و عمرانی آماده‌ی ارائه‌ی خدمات زیر می باشد:


ساخت، نصب و راه اندازی
-    تجهیزات برق و مکانیک واحدهای صنعتی
-    پروژه های صنعت برق (بصورت EPC)
-    پروژه های کنترل و ابزار دقیق (بصورت EPC)
-    تأسیسات برق و مکانیک مجموعه های مسکونی ، تجاری و صنعتی
-    پروژه های برق و کنترل فرودگاهی نظیر سیستمهای کنترل روشنایی سطوح پروازی ، شبکه های توزیع برق و برق اضطراری فرودگاهی (بصورت EPC)

--------------------------------

بازگشت ( درباره ما )