مشاوره ، طراحی و نظارت


شرکت پایا پرتو سپاهان با سابقه ی مشاوره ، طراحی و نظارت در پروژه‌های صنعتی و عمرانی آماده‌ی ارائه‌ی خدمات زیر می باشد:
   مشاوره
-     انجام مطالعه و طراحی فنی نظیر مطالعات توجیهی ، امکان سنجی ، کاربردی و توسعه
-      تهیه برآورد و تنظیم اسناد مناقصه
-    تهیه و تنظیم استانداردها ، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرحها
-    برنامه ریزی وکنترل پروژه ها ( مهندسی ارزش)
-    ارائه خدمات مدیریتی نظیر مدیریت طرح ، کنترل مهندسی
-    بررسی و تأئید صورت وضعیتها
-    مکاتبات فنی و اداری با پیمانکاران در پروژه های عمرانی ـ صنعتی

طراحی و مهندسی
طراحی مهندسی برق از فاز صفر(امکان سنجی) تا ارائه‌ی طرحهاو جزئیات اجرایی درزمینه های :
-    توزیع نیرو
-    تأسیسات صنعتی
-    سیستمهای کنترل
-    Power Management System
-    مدیریت هوشمند ساختمان( BMS )
-    پروژه‌های روشنائی شهری و صنعتی
-    نورپردازی حرفه ای با تجربه ی کار در اماکن تاریخی

نظارت
-    نظارت بر اجرا و کنترل کیفیت کار
-    ارائه خدمات بازرسی تجهیزات

-------------------------

بازگشت ( درباره ما )