روشنایی سطوح پروازی فرودگاهی

طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی‌های اصلی و مهم سطوح پروازی که شامل Runway , Approach, Papi Taxiway , Beacon و Treminal Lighting می‌باشد.

 

 

این سیستم به کارشناس برج امکان می‌دهد که با انتخاب میزان نور محیط و همچنین تعین میزان دید خلبان بر اساس شرایط آب و هوایی تمامی روشنایی‌های مورد نیاز بر اساس استاندارد ANNEX14 در سطح مورد نیاز را روشن کند.

 

 

نمایش طرح گرافیکی از باند فرود، خروجی‌های تاکسی‌وی و محیط اپرون  که تمامی چراغ‌های سطوح پروازی، تاکسی‌وی و نورفکن‌های ترمینال بر روی آن مشخص می‌باشند و همچنین ثبت وقایع، خطاها و آلارم‌ها باعث می‌شود حساسیت و اهمیت اطلاع کارشناسان برج از وضعیت روشنایی به آسانی صورت پذیرد.